ForeAmmatti

IDSS – Mikä se on ja miten se tehdään?

ti 17.4.2018 - Mikael Andolin
IDSS – Mikä se on ja miten se tehdään?

Foredata Oy on mukana Tampereen yliopiston koordinoimassa ja Euroopan komission rahoittamassaEduMAP-tutkimushankkeessa. Lisäksi hankkeessa on tutkimuspartnereita Saksasta, Virosta, Iso-Britanniasta, Unkarista, Kreikasta ja Turkista. Hankkeen tarkoituksena on mm. kehittää aikuiskoulutusta varten prototyyppi älykkään päätöksenteon tukijärjestelmästä (Intelligent Decision Support System, eli IDSS).

Toisin sanoen, kyseessä on oppiva tietokoneohjelma, joka helpottaa aikanaan päätöksentekijän arkea. Ei mikään pikkujuttu! Ei etenkään silloin, kun IDSS:n fokuksessa ovat haavoittuvassa asemassa olevat nuoret aikuiset ja tarkoituksena on edistää aikuiskoulutuksen keinoin aktiivista kansalaisuutta.

Mihin olemme törmänneet? Olemme joutuneet ratkaisemaan monenlaisia haasteita prototyyppiä hahmotellessamme. Esimerkiksi olemme joutuneet pohtimaan, millaiselle käyttäjälle IDSS:stä olisi eniten hyötyä. Entä kuka aikanaan käyttää IDSS:ää? Tai mitä ovat ne päätöksenteon tilanteet, joissa järjestelmästä olisi hyötyä? Yksinkertaistettuna esimerkkinä käytämme koulutuksenjärjestäjää, joka pohtii uuden kurssin lanseeraamista.

Monet haasteista ovat liittyneet itse tietoaineistoihin ja niiden saatavuuteen. Millaista dataa olisi käytettävissä nyt ja millaista aikanaan valmiin IDSS:n kanssa. Onko EU-tasoisesta Labour Force Surveystä mihinkään? Olisiko data paikallista vai EU-tasoista? Jos käytämme suomalaista dataa, pitääkö sitä rikastaa esim. naapurimaiden datalla? Käytetäänkö protovaiheessa simuloituja tietoja, mutta lopullisessa IDSS:ssä jotain varsinaista dataa? Mutta tilasto- vai rekisteridataa, vai näiden yhdistelmiä? Ja millainen mekkala syntyy, jos käytämme rekisteridataa?

Monien mutkien jälkeen IDSS-proto rakentuu simuloidun datan päälle. Simuloidun datan pohjana puolestaan on Tilastokeskuksen Yhdistetty työntekijä-työnantaja-aineisto(Finnish Longitudinal Employer-Employee Data FLEED), josta on EduMAP-hankkeen hengessä otettu tarkasteluun vain 16-30-vuotiaat.

Tämän hetken kehitysvaiheessa prototyyppi ei ole julkinen. Se tunnistaa kuitenkin jo kuvitellun koulutuksenjärjestäjän tarpeisiin haavoittuvassa asemassa olevia nuoria alueittain, ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan, erilaisten haavoittuvuuksien mukaan, ennustetun tulotason mukaan jne. Koulutuksenjärjestäjän päätökseksi jää räätälöityjen koulutusten toteuttaminen apua tarvitseville.

Kaikki haasteet tuskin olivat tässä. Hanke jatkuu tammikuuhun 2019 asti ja prototyypin kehitys, hiominen ja kiillotus tuovat varmasti eteen uusia haasteita. Lähdemme siitä, että uusien haasteiden ratkominen synnyttää uusia ideoita, mikä puolestaan vie koko tutkimusprosessia eteenpäin. Pysy kuulolla, niin tiedät, mitä kaikkea ehdimme hankkeen aikana saavuttaa!

Tämä kirjoitus perustuu aiemmin EduMAP-tutkimushankkeen verkkosivuilla julkaistuun englanninkieliseen blogikirjoitukseeni. Alkuperäinen, Challenges with developing IDSS for AE otsikoitu teksti löytyytäältä.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Mikael Andolin

Mikael Andolin on Foredata Oy:n kehitysjohtaja, jonka bravuureihin kuuluvat ennakointi, osaaminen ja riezza di andolini.