ForeAmmatti

Akateemiset huolestuneita omasta tulevaisuudestaan?

ke 22.4.2015 - Jari Järvinen
Akateemiset huolestuneita omasta tulevaisuudestaan?

Julkisuudessa on ollut paljon keskustelua akateemisista aloista ja etenkin niiden nykyisestä työttömyystilanteesta. Ennen kuin tutkimme akateemisten työttömyyttä, paneudutaan hetkeksi akateemisten työllisyyteen, jotta näkisimme ns. metsän puilta.

Lyhyesti sanottuna akateemisten työllisyys on korkealla tasolla ja voi hyvin!

Otetaan vuosi 2007 lähtökohdaksi. Eli hetki jolloin finanssikriisin vaikutukset eivät vielä työmarkkinoilla näkyneet. Tuolloin vuonna 2007 akateemisia työllisiä oli 265 000 henkilöä. Vuoden 2013 lopussa heitä oli 315 000 henkilöä. Viimeisten vuosien aikana kasvua siis 50 000 työllistä tai 19 %. Ja ongelma oli mikä?

Vertailun vuoksi tähän voisi vielä mainita, että samaan aikaan kaikkien työllisten määrä on pudonnut 80 000 työllistä. Eli suhteellisen nopealla laskutoimituksella saadaan tulokseksi, että muiden kuin akateemisten työllisyys on pudonnut 130 000 henkilöllä! Ja kertauksena: Samassa ajassa, kun akateemisten työllisyys on kasvanut 50 000 työllisellä, on kaikkien muiden työllisyys laskenut 130 000 työllisellä!

OK, eli metsä voi hyvin, siirrytäänpä sitten sinne työttömyyden puolelle...

Peruskoulupohjalla olevien työttömyysaste on 22,2 %. Ammatillisen tai lukiokoulutuksen suorittaneiden työttömyysaste on 14,0 %. Opisto- tai AMK-tutkinnon suorittaneiden työttömyysaste on 7,7 %. Ja lopulta akateemisen tutkinnon suorittaneiden työttömyysaste on 6,3 %. *

Tässä vaiheessa voisi ihmetellä, että mistä kaikki tämä puhe akateemisesta työttömyydestä oikein tulee?!

No kyllä sille syy on.

Se tulee siitä, että vuonna 2007 akateemisten työttömyysaste oli 3,4 %. Eli akateemisten työttömyys on kasvanut 3 prosenttiyksikköä vuodesta 2007. Se on suurin piirtein tuplaantunut! Eli kaikki mitä on sanottu, on totta. Akateeminen työttömyys on kasvanut paljon. Voi tätä onnea, syy löytyi ja tästä se johtuu!

Miksi akateemisten työttömyys sitten on kasvanut? Yksinkertaisesti siitä syystä, että kouluista valmistuu tällä hetkellä akateemisia selvästi enemmän kuin mitä työmarkkinat tarvitsevat. Siis viime vuosien aikana ja tässä työmarkkinatilanteessa.

Akateeminen työttömyys on siis totta, se on vakava asia, se on kasvanut viime vuosina voimakkaasti ja siihen pitää toki kiinnittää huomiota. Mutta alle 7 % työttömyysaste ei silti välttämättä kuulosta ollenkaan heikolta muiden ryhmien mielestä.

Ovatko siis muut kuin akateemiset huolestuneita akateemisten työttömyydestä? Jos media ja päätöksentekokoneisto olisivat akateemisesti koulutettujen sijaan täynnä keskiasteen tutkinnolla varustettuja ihmisiä, olisiko akateeminen työttömyys rivinkään arvoinen uutinen?

* Kaikki tässä jutussa mainitut tilastot ovat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston viimeisimpiä tilastolukuja. Luvut kuvaavat tilannetta 31.12.2013. Eli käytännössä data on noin vuoden vanhaa. (Tämä on samalla viimeinen virallinen tilasto asiasta.) Viimeisen yli vuoden aikana työttömien määrät ovat kasvaneet kaikissa ryhmissä mutta työllisten määrästä ei vielä tarkempaa tietoa ole saatavilla.

Jari Järvinen

Jari Järvinen on Foredata Oy:n toimitusjohtaja, joka toimii ForeAmmatin pelinrakentajana sekä tukimiehenä.