ForeAmmatti

Talkoisiin?

pe 8.5.2020 - Mikael Andolin
Talkoisiin?

Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä. Tuskin lienee tarpeen kerrata talouden ja työllisyyden madonlukuja tällä kohtaa.

Jaamme ajatuksen siitä, että yhdessä tästä selvitään. Tämä tarkoittaa osaltamme, että aiomme olla talkoissa mukana. Mutta mikä olisi meidän roolimme näissä talkoissa? Meistä ei ole valmistamaan suojavälineitä tai käsidesiä. Eikä meistä ei yhdessä yössä kuoriudu mobiiliappipajaa toteuttamaan taudin leviämisen mallinnuksia. Emme myöskään taivu osaaviksi lisäkäsiksi hoitoalalle tai kauppa-avuksi eristyksissä olijoille.

Emme ajatelleet keksiä pyörää uudestaan. ForeAmmatti pelaa osaamisen ja työmarkkinatiedon kentällä. Tässä olkoon meidän roolimme.

Olemme ajatelleet, josko voisimme olla avuksi esimerkiksi lomautetuille, tarjoten palvelujamme heidän käyttöönsä. Etsiäkö siis suoraan ja kohdistetusti apua tarvitsevia? Vai pitäisikö sittenkin ottaa yhteyttä muihin tahoihin, jotka ovat jo yhteydessä lomautettuihin? Kaikkiin emme saa yhteyttä. Mutta osaan varmasti saisimme. Tämä osa voisi hyötyä ForeAmmatista ilmaiseksi. Konstit on monet.

Jos jokin on selvää, niin se, että kauttamme voisi tarjota lomautetuille osaamisen kartoittamista, työ- ja toimintakyvyn itsearvioita (Kykyviisari) ja näiden pohjalta mahdollisuutta selvittää itsenäisesti ForeAmmatin avulla omaa, henkilökohtaista työmarkkinatilannettaan, tässä ajassa ja tässä paikassa.

Tarkemmin kuvattuna osaamiskartoitus tarkoittaisi mm. mahdollisten ammatti- tai tehtäväkohtaisten osaamiskapeikkojen havaitsemista ja sitä kautta etenemistä kohti osaamisen kehittämistä, pohjautuen käyttäjän aiempaan osaamiseen. Toisaalta osaamiskartoituksen on myös tarkoitus havahduttaa käyttäjä omasta osaamisestaan ja havainnollistaa, missä muissa ammateissa nykyisestä osaamisesta voisi olla hyötyä. Lisäksi osaamisen kartoittaminen voisi tuoda lisätyökaluja työnhaussa erottumiseen. Tästä olisi hyötyä etenkin niissä tilanteissa, joissa kilpailu avoimista työpaikoista kiristyy tarjonnan kasvaessa. Työmarkkinatiedon yhdistäminen omiin osaamisiin helpottaa käyttäjää arvioimaan oman tilanteensa muutosta suhteessa muihin samassa tilanteessa oleviin.

Osaamisen ja työmarkkinatiedon yhdistelmän voi suhteuttaa käyttäjän tekemään itsearvioon omasta työ- ja toimintakyvystään. Työterveyslaitoksen kehittämän Kykyviisarin avulla käyttäjä voi ForeAmmatissa luotettavasti arvioida omaa tilannettaan mm. osallisuuden tuntemusten, mielen, arjen hallinnan, yleisten osaamisten ja taitojen sekä oman kehonsa kunnon ja voinnin osalta.

Kaiken kaikkiaan haluamme tarjota lomautetulle mahdollisuuksia analysoida nykyhetkeä ja tehdä perusteltuja päätöksiä tulevaisuuden osalta.

Yhdessä tästä selvitään. Mikä on oma roolisi? Kuulummeko samaan talkooporukkaan? Voisimmeko tehdä jotain tämän suuntaista yhdessä?

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Mikael Andolin

Mikael Andolin on Foredata Oy:n kehitysjohtaja, jonka bravuureihin kuuluvat ennakointi, osaaminen ja riezza di andolini.