ForeAmmatti

Tietoa hakemalla voi saada avainnipun taskuunsa – Tiedonhaun rooli osana uran rakentamista

pe 2.2.2018 - Heli Pakonen
Tietoa hakemalla voi saada avainnipun taskuunsa – Tiedonhaun rooli osana uran rakentamista

Ensimmäistä ammattia valitessa olemme yleensä peruskoulussa, ja opo on mukana opastamassa sopivien ammattien ja tiedonlähteiden äärelle. Työurat ovat nykyään mutkittelevia ja päällekkäisiä, joten aikuisetkin tarvitsevat työelämätietoa. Tarvitsemme omaa ammattialaa käsittelevää ammattitietoa, mutta yhä todennäköisempää on myös se, että tarvitsee miettiä mahdollisuuksia suuntautua uudelleen tai jopa vaihtaa alaa.

Jokaisella on erilaisia käsityksiä työelämästä ja ammateista. Harvoin käsitys on kovin kattavaa, ajanmukaista tai yksityiskohtaista. Saatamme turhaankin tuskailla vuosikausia epätietoisuudessa ja tyytymättömyydessä, ja olla aika lailla solmussa työelämää koskevien suunnitelmien kanssa. Tiedonhaku on hyvin olennainen osa uusien vaihtoehtojen löytämistä. Vaikka keskustelu- ja ohjausapua on saatavilla, varsinaisesti sekään ei korvaa tätä äärimmäisen tärkeää, nykyään työtuolin ja tietokonepäätteen välissä itsenäisesti tehtävää etsintää ja harkintaa.

Havaitsemme ja pohdimme asioita valikoivasti. Vaihtoehtojen työstäminen vie aikaa. Tietoa onneksi on löydettävissä internetistä paljon. Tietoa hakiessa kannattaa tehdä muistiinpanoja ja tallettaa tärkeitä nettisivuja itselleen, jotta voi niihin myöhemmin palata. Hyvä tyyli voi olla myös, että kirjaa ylös itselle muutoin tärkeitä asioita: koulujen haun päivämääriä, palkkatietoja, opintorahan suuruutta. Voi tehdä myös miellekarttoja tai vaikkapa taulukkoa valitsemistaan ammateista ja niiden hyvistä ja huonoista puolista. Tietoa hakiessa tulee mieleen uusia kysymyksiä ja tulee mietittyä itsetuntemukseen liittyviäkin asioita, esimerkiksi: voisinko sopia tuohon työhön, miten pitkiin opintoihin voin ryhtyä, onko koulutodistukseni tallessa oppilaitokseen hakemista varten?

Kun on jo hieman tietoa hankittuna, onkin jo paljon helpompi miettiä syvemmin miltä osin itselle löydetyt vaihtoehdot sopivat. Voi keskustella ystävän kanssa mietteistään tai vaikka ottaa oppilaitokseen tai yritykseen yhteyttä, kun paremmin tietää, millä asialla heitä haluaa lähestyä. Oppilaitoksen pääsykokeissakin usein kysytään, miksi haluaa alalle. Myös työnantajaa kiinnostaa miksi haluaa juuri hänen yritykseensä töihin. Hyvin tehty tiedonhaku antaa avaimet kiperämpäänkin tilanteeseen. Tärkeintä on, että löytyneitä vaihtoehtoja pohdiskelemalla voi päätyä valintoihin. Voi löytää perusteluja sille, miksi juuri tämä työtehtävä tai valinta on minulle hyvä. Tällainen perusteltu valinta on tärkeää myös siinä vaiheessa, kun onkin vaikeampi hetki, esimerkiksi opiskelumotivaatio on kateissa. Silloin voi palauttaa mielensä siihen tilanteeseen, kun oli valmistelemassa opintoihin lähtöä, mitä piti työssä tärkeänä, miksi olisi sopiva siihen ja miksi kannattaa yrittää selvittää epäselviä asioita, jotta pääsisi päämääräänsä perille.

Heli Pakonen työskentelee psykologina TE-puhelinpalvelujen Uraohjauksessa.

Heli Pakonen
  • TE-puhelinpalvelut on valtakunnallinen Työ- ja elinkeinopalvelujen neuvontakanava. TE-puhelinpalveluista saa tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikista TE-palveluista sekä tukea verkkopalveluiden käyttöön. Käytössä ovat henkilöasiakkaan yleinen palvelunumero sekä työttömyysturvaan, koulutusasioihin ja uraohjaukseen omat palvelunumeronsa.
  • TE-puhelinpalvelujenuraohjauksessatyöskentelee psykologeja, jotka auttavat ammatin ja uran valintoihin, työhön ja opiskelusuunnitelmiin liittyvissä pohdinnoissa.
  • Myöswww.ammattinetti.fijawww.foreammatti.fiovat hyviä nettisivuja ammattitietouden lisäämiseen.
  • Uraohjauksen psykologien ja muun ohjausväenSuotuisa suunta -blogiinkirjoittamien juttujen avulla voi tutustua ohjauksessa usein esiin tuleviin aiheisiin.